Giải pháp Intel® Select

Tăng tốc việc triển hạ tầng trung tâm dữ liệu được tối ưu theo khối lượng công việc bằng các giải pháp đã được kiểm chứng và xác minh nghiêm ngặt về mặt điểm chuẩn, được tối ưu để đạt hiệu năng thực tế.

Giải pháp Intel® Select cho đám mây lai

Giải pháp Intel® Select cho đám mây lai giúp trung tâm dữ liệu tại cơ sở của bạn có được toàn bộ lợi ích của các dịch vụ đám mây trong một tùy chọn triển khai đơn giản và nhanh chóng. Lựa chọn giải pháp được kiểm nghiệm, cung cấp cơ sở hạ tầng tối ưu và tinh chỉnh cho những chiến lược đám mây riêng ở mức hiệu năng cực cao từ điện toán, bộ lưu trữ và khả năng nối mạng dựa trên phần mềm.

Giải pháp Intel® Select cho Phân Tích Nâng Cao

Giải pháp Intel® Select cho phân tích nâng cao trong doanh nghiệp là nhóm phần cứng và phần mềm được kiểm nghiệm và tối ưu hóa hướng tới tính linh hoạt và hiệu năng cơ sở dữ liệu, nhằm tiến hành các hoạt động của doanh nghiệp nhanh hơn nhiều trong các thỏa thuận cấp độ dịch vụ (SLA) bắt buộc đối với doanh nghiệp.

Giải pháp Intel® Select cho trí tuệ nhân tạo

Giải pháp Intel® Select dành cho chuyển đổi mạng tạo ra một con đường nhanh chóng và hiệu quả hơn để triển khai những cấu hình cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, đã được kiểm nghiệm có khả năng hỗ trợ những cải tiến mạng ảo và giúp đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc ngày càng lớn của khách hàng đối với truyền thông mạng.

Giải pháp Intel® Select cho Điện toán hiệu năng cao (HPC)

Giải pháp Intel® Select cho điện toán hiệu năng cao (HPC) cung cấp cơ sở hạ tầng triển khai dễ dàng và nhanh chóng, được tối ưu cho các cụm phân tích và các ứng dụng điện toán hiệu năng cao (HPC) nhằm hỗ trợ tăng tốc đột phá, thu thập kiến thức chuyên sâu hữu ích và thiết kế sản phẩm mới.

Giải pháp Intel® Select dành cho chuyển đổi mạng

Giải pháp Intel® Select dành cho chuyển đổi mạng tạo ra một con đường nhanh chóng và hiệu quả hơn để triển khai những cấu hình cơ sở hạ tầng đáng tin cậy, đã được kiểm nghiệm có khả năng hỗ trợ những cải tiến mạng ảo và giúp đáp ứng nhu cầu khối lượng công việc ngày càng lớn của khách hàng đối với truyền thông mạng.