Flex Edge Compute Engine Kit* by Flextronics

A healthcare solution.

This solution can help reduce hospital readmission rates and lower healthcare costs by making it easier for healthcare providers to monitor user health over time. The collaboration uses the Intel® Health Application Platform (Intel® HAP) to create a non-FDA regulated smart edge compute device. This device is paired by a solution provider with a software platform that combines data from multiple devices and transfers the information.1

Product Details

Available now

Built by Flex, sold by Flex

Available in Americas

 

Intel® products: Intel®-based Dell Gateway - E3825 1.33GHz, Intel Atom® x3 quad-core CPU/GPU, Intel® AG630 (Wi-Fi-BT/cellular 2G/3G quad band transceivers), Intel® Health Application Platform (Intel® HAP), Intel® HAP Board Support Package (BSP), Data Integration and Delivery Software Developer Kit (SDK)

Supported platforms: OS Support: Android*

 

Intel contact: robert.kamp@intel.com

Solution provider contact: joshua.grossman@flex.com

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Các trang web được liên kết không nằm trong tầm kiểm soát của Intel và Intel không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang được liên kết nào, hoặc bất kỳ liên kết nào được chứa trong một trang được liên kết. Intel bảo lưu quyền chấm dứt bất kỳ liên kết hoặc chương trình liên kết nào, vào bất cứ lúc nào. Intel không xác thực các công ty hoặc sản phẩm có liên kết đến, và bảo lưu quyền thông báo những thông tin đó trên trang web của Intel. Nếu quý vị quyết định truy cập vào bất kỳ trang web nào của bên thứ ba được liên kết đến Trang này, quý vị hoàn toàn chịu mọi rủi ro khi làm như vậy.