Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Friday, October 22, 2021
Đơn hàng cuối cùng
Friday, April 29, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Friday, April 28, 2023
Thị trường đích
Storage
Kiểu hình thức của bo mạch
Mezzanine Module
Thiết bị được hỗ trợ
PCIe/SAS/SATA
Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ
Windows, Linux, VMWare
Cấp độ RAID được hỗ trợ
JBOD Only
Chế Độ JBOD
Số cổng bên trong
16
Số cổng bên ngoài
0
Số thiết bị được hỗ trợ
1024
Giao diện máy chủ PCIe
PCIe x8 Gen3
Kiểu bộ xử lý IO
SAS3516
Khoá lại
SIOM Connector
Hướng kết nối
Vertical
Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung
Các hạng mục kèm theo
(1) Intel® Storage Module, (4) standoffs, and (4) standoff locking pins

Thông tin bổ sung

Mô tả
Tri-mode Storage Mezzanine Module with 16 internal SAS/SATA ports or 4 internal NVMe ports
Bảng dữ liệu