Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Linux* dành cho Intel® Storage Adapter RS3P4QF160J và RS3P4GF016J

Trình điều khiển Linux* dành cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

Tiện ích độc lập StorCLI

Firmware Package for Intel® Storage Module RMSP3JD160J and Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*