Bộ xử lý Intel® Core™ i7 thế hệ thứ 7

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-7700K (8M bộ nhớ đệm, tối đa 4.50 GHz) Discontinued Desktop Không Kaby Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700T (8M bộ nhớ đệm, tối đa 3.60 GHz) Launched Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K (8M bộ nhớ đệm, tối đa 4,20 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i5 thế hệ thứ 7

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600K (6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.20 GHz) Discontinued Desktop Không Kaby Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.50 GHz) Discontinued Desktop Không Kaby Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 4.10 GHz) Discontinued Desktop Không Kaby Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7600T (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.70 GHz) Discontinued Desktop Không Kaby Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-7400T (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.00 GHz) Discontinued Desktop Không Kaby Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6402P (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.40 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600T (6M bộ nhớ đệm, tối đa 3.50 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.90 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400T (6M bộ nhớ đệm, tối đa 2.80 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6400 (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3.30 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6500T (6M bộ nhớ đệm, tối đa 3.10 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i5-6600K (6M bộ nhớ đệm, lên đến 3,90 GHz) Discontinued Desktop Không Skylake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý Intel® Core™ i3 thế hệ thứ 7

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Intel® Core™ i3-7101TE Processor (3M Cache, 3.40 GHz) Launched Desktop Kaby Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100TE (4M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz) Launched Embedded Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Core™ i3-6100 (Bộ nhớ đệm 3M, 3,70 GHz) Launched Desktop Skylake trước đây của các sản phẩm

Bộ xử lý chuỗi Intel® Celeron® G

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3950 (2M bộ nhớ đệm, 3,00 GHz) Discontinued Q1'17 2 3.00 GHz 2 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930 (2M bộ nhớ đệm, 2,90 GHz) Discontinued Q1'17 2 2.90 GHz 2 MB 51 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3930T (2M bộ nhớ đệm, 2,70 GHz) Discontinued Q1'17 2 2.70 GHz 2 MB 35 W Đồ họa HD Intel® 610
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3900T (2M bộ nhớ đệm, 2,60 GHz) Discontinued Q4'15 2 2.60 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 35 W Đồ họa HD Intel® 510
Bộ xử lý Intel® Celeron® G3920 (2M bộ nhớ đệm, 2.90 GHz) Discontinued Q4'15 2 2.90 GHz 2 MB Intel® Smart Cache 51 W Đồ họa HD Intel® 510