Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa bộ xử lý thế hệ thứ 7-10 của Intel® - Windows*

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*