Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® QuickAssist Technology Driver cho Windows * - Phiên bản HW 1.X