Bộ xử lý có khả năng thay đổi Intel® Xeon® thế hệ thứ 2

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214R (bộ nhớ đệm 16,5M, 2,40 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210R (bộ nhớ đệm 13,75M, 2,40 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4209T (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,20 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4216 (bộ nhớ đệm cache 22M, 2,10 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4215 (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,50 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4214 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,20 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4210 (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz) Launched Server Cascade Lake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4116 (bộ nhớ đệm 16,5M, 2.10 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4116T (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 2,10 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4114T (bộ nhớ đệm cache 13,75M, 2,20 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm Không
Bộ xử lý Bạc Intel® Xeon® 4110 (bộ nhớ đệm 11M, 2.10 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm
Bộ xử lý Intel® Xeon® Silver 4109T (bộ nhớ đệm cache 11M, 2,00 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Xeon® Có Thể Mở Rộng

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Phân khúc dọc
Các tùy chọn nhúng sẵn có
Tên mã
Đã bao gồm bộ xử lý
SKU bán lẻ khả dụng
Bộ xử lý Intel® Xeon® Platinum 8160T (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,10 GHz) Launched Server Skylake trước đây của các sản phẩm Không

Bộ xử lý Intel® Xeon® W

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Ngày phát hành
Số Nhân Xử Lý
Tần số Turbo tối đa
Tần số cơ bản của bộ xử lý
Bộ nhớ đệm
TDP
Đồ họa của bộ xử lý ‡
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275 (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3223 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,50 GHz) Launched Q2'19 8 4.00 GHz 3.50 GHz 16.5 MB 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265 (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3225 (bộ nhớ đệm cache 16,5M, 3,70 GHz) Launched Q2'19 8 4.30 GHz 3.70 GHz 16.5 MB 160 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3235 (bộ nhớ đệm cache 19,25M, 3,30 GHz) Launched Q2'19 12 4.40 GHz 3.30 GHz 19.25 MB 180 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3265M (bộ nhớ đệm cache 33M, 2,70 GHz) Launched Q2'19 24 4.40 GHz 2.70 GHz 33 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245M (bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3245 (bộ nhớ đệm cache 22M, 3,20 GHz) Launched Q2'19 16 4.40 GHz 3.20 GHz 22 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3275M (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 2,50 GHz) Launched Q2'19 28 4.40 GHz 2.50 GHz 38.5 MB 205 W
Bộ xử lý Intel® Xeon® W-3175X (bộ nhớ đệm cache 38,5M, 3,10 GHz) Launched Q4'18 28 3.80 GHz 3.10 GHz 38.5 MB 255 W