Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ bộ nhớ mới (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Công cụ cập nhật firmware Intel® SSD

Công cụ lưu trữ và bộ nhớ Intel® (GUI)

Công cụ lưu trữ và bộ nhớ Intel® CLI (Giao diện dòng lệnh)

Intel® Volume Management Device (Intel® VMD) ESXi Tools