Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Dòng bộ xử lý Intel Atom® E3900, Bộ xử lý Intel Celeron® N3350 và Gói hỗ trợ bo mạch bộ xử lý Intel Pentium® N4200 cho Yocto Project* với Intel®® System Studio

Thư viện 3D hợp nhất Intel cho bộ xử lý Intel® Atom® E3900 Series, bộ xử lý Intel Celeron® N3350 và bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Yocto Project*

Firmware âm thanh và Hướng dẫn sử dụng cho Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel Celeron® Processor N3350, và Intel® Pentium® Processor N4200 on Yocto Project*

Intel® Integrated Sensor Solution Utilities Tool for Intel Atom® Processor E3900 Series, Intel Celeron® Processor N3350 và Intel® Pentium® Processor N4200 for Yocto Project*