Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa Intel® – Trình điều khiển Windows* DCH

Đồ họa Intel® - Trình điều khiển DCH Windows* BETA

Dòng bộ xử lý Intel Atom® E3900, bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Gói hỗ trợ bo mạch bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Dự án Yocto* với Intel® System Studio

Intel® Unified 3D Library cho bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Yocto Project*

Firmware âm thanh và Hướng dẫn sử dụng cho bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi Intel Atom® E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 trên Yocto Project*

Công cụ tiện ích Intel® Integrated Sensor Solution cho bộ xử lý Intel Atom® Chuỗi E3900, Bộ xử lý Intel® Celeron® N3350 và Bộ xử lý Intel® Pentium® N4200 cho Dự án Yocto*