Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Mô-đun Intel® Joule™ - Liên kết tải xuống hệ điều hành

BIOS cho Mô-đun ® Joule™ Intel®

Tệp thiết kế bo mạch mở rộng - Định dạng Cadence

Intel® IoT Developer Kit tập tin trình cài đặt