Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

BIOS cho Mô-đun tính toán Intel® Joule™

Tệp thiết kế bảng mở rộng - Định dạng nhịp