Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ phát hiện cấu hình Intel® cho Linux*

Trình điều khiển mạng tích hợp dành cho Windows* dành cho bo mạch và hệ thống máy chủ Intel® cũ

Gói cập nhật chương trình cơ sở dòng sản phẩm Bo mạch Máy chủ Intel® S7200AP