Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC.

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Cập nhật BIOS [AYAPLCEL]

Intel® Graphics DCH Driver cho Windows®10 và Windows 11* dành cho các Sản phẩm Intel® NUC thế hệ thứ 6 đến thứ 10 (trừ NUC6i7KYK) và hầu hết các sản phẩm Intel® Element NUC

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) ITE Tech* cho Windows® 10 cho một số dòng Sản phẩm Intel® NUC

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 cho một số dòng sản phẩm Intel® NUC.

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Intel® Trusted Execution Engine điều khiển (Intel® TXE) cho Windows® 10 cho Intel® NUC6CAYS & NUC6CAYH

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC6CAY

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở eMMC

Intel® Serial IO Driver for NUC6CAY

Realtek* Gigabit Ethernet Network Driver for Windows® 10 for NUC6CAY