Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 and Window 11*for 6th (except NUC6i7KYK) through 10th Generation Intel® NUC Products, most Intel® Element Intel® NUC Products and the Intel® NUC11BT/NUC11DB NUC Products.

Cập nhật BIOS [AYAPLCEL]

Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 cho một số dòng sản phẩm Intel® NUC.

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình® điều khiển dựa trên Công nghệ Intel Wireless cho Windows® 10 & Windows* 11 dành cho các Sản phẩm Intel® NUC

Intel® Trusted Execution Engine điều khiển (Intel® TXE) cho Windows® 10 cho Intel® NUC6CAYS & NUC6CAYH

Intel® EMA lệnh Terraform Công cụ Khởi động Đám mây

Trình điều khiển dựa trên Công nghệ Không dây Intel® cho Windows® 10 cho các Sản phẩm Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC6CAYH, NUC6CAYS

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC6CAY

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở eMMC

Intel® Serial IO điều khiển dành cho NUC6CAY

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows® 10 cho NUC6CAY

Intel® Chipset Device Software hành cho NUC6CAY