Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [AYAPLCEL]

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini

Trình điều khiển dựa trên công nghệ không dây Intel® dành cho Windows® 10 64 bit & Windows* 11 dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini

Realtek* High Definition Audio Driver cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC Bộ dụng cụ & Máy tính mini - NUC6CAY

Trình điều khiển Realtek * Ethernet (LAN) cho Windows® 10 64-bit cho Bộ dụng cụ Intel® NUC & Máy tính mini - NUC6CAY

Trình điều khiển Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) dành cho Windows® 10 dành cho Intel® NUC6CAYS &NUC6CAYH

Intel® Graphics DCH Driver for Windows®10 for Intel® NUC Sản phẩm - NUC6CAY & NUC6SY

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ cập nhật firmware HDMI cho NUC6CAYH, NUC6CAYS

Trình điều khiển đầu đọc thẻ Realtek * cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC6CAYH & NUC6CAYS

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở eMMC cho Intel® NUC6CAYS

Trình điều khiển Intel® Serial IO cho NUC6CAY

Phần mềm thiết bị chipset Intel® cho NUC6CAY