Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [AYAPLCEL]

Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ cập nhật vi chương trình HDMI cho NUC6CAYH, NUC6CAYS

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC6CAY, NUC8CCH

Công cụ Intel® VCUST

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Windows® 10 64-bit cho NUC8CCH, NUC6CAY

Trình điều khiển bộ đọc thẻ Realtek* cho Intel® NUC

Intel® Serial IO điều khiển dành cho NUC6CAY

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows® 10 cho NUC6CAY

Intel® Chipset Device Software hành cho NUC6CAY