Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
TDP
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W

Bộ điều khiển RAID Intel®

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hỗ trợ cấp RAID
Số lượng cổng trong
Số lượng cổng ngoài
Bộ nhớ nhúng
Bộ điều khiển RAID Intel® RS3UC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0

Lựa chọn Khung lắp

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Khung lắp 2U A2UBEZEL Q2'12 Discontinued

Lựa chọn Cáp

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Bộ cáp AXXCBL730HDHD Q3'14 Launched

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Bộ nâng cấp buồng ổ cứng hoán đổi nóng 2U 8 x 2,5" A2U8X25S3HSDK Q4'14 Discontinued
Bộ nâng cấp buồng ổ cứng hoán đổi nóng phía sau A2UREARHSDK Q4'14 Discontinued

Lựa chọn Nhập/Xuất

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô đun Nhập/Xuất Intel® 82599EB 10GbE Hai Cổng AXX10GBNIAIOM Q1'12 Discontinued

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mô-đun Quản lý từ xa AXXRMM4LITE Q2'11 Discontinued

Lựa chọn Nguồn điện

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Nguồn điện dự phòng chung AC 1100W AXX1100PCRPS (Hiệu quả mức bạch kim) Q3'14 Launched

Lựa chọn Dải

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Thanh răng cao cấp 2/4U AXXFULLRAIL (có hỗ trợ CMA) Q2'15 Launched
Ngăn quản lý cáp AXXCMA2 (Chỉ dùng với AXXFULLRAIL) Q3'15 Launched
Giá trị RAIL nâng cao AXXELVRAIL Q3'12 Launched

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

So sánh
Tên sản phẩm
Ngày phát hành
Trạng thái
Hệ số dạng Bo mạch
Hệ số hình dạng khung
Ổ cắm
Mở rộng khe cắm ngắn dự phòng 2U A2UX8X4RISER Q4'14 Launched