Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
2022
EOL thông báo
Monday, October 25, 2021
Đơn hàng cuối cùng
Friday, September 16, 2022
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Wednesday, May 17, 2023
Bền
Thiết bị được hỗ trợ
SAS/SATA
Các hạng mục kèm theo
(1) maintenance free backup unit (super capacitor module, cable, and bracket)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Maintenance Free Backup Unit designed for the Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160