Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Memory and Storage Tool (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (Giao diện Dòng Lệnh)

Intel® SSD Firmware Update Tool

trình điều khiển và giao diện người dùng Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST)

Intel® Rapid Storage Technology mềm cài đặt trình điều khiển Intel® Optane™ mềm quản lý (Nền tảng thế hệ thứ 8 và 9)

Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) Giao diện người dùng và Trình điều khiển cho Intel® thế hệ thứ 7 và nền tảng mới hơn

Intel® Optane™ Giao diện Người dùng Bộ nhớ và Trình điều khiển để Tăng tốc Hệ thống