Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Card gắn thêm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
4P NVMe, x8 Host PCIe Switch AIC, FH & LP brackets, cables

Thông tin bổ sung

Mô tả
Low-profile PCIe* Switch Add-in Card for 4x NVMe* SSD