Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Khoang Ổ đĩa
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
4P NVMe Kit for 2U R2000, x8 Host PCIe Switch AIC, FH brackets, w/ 2U combo HSBP & cables, drive carriers
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, April 22, 2021

Thông tin bổ sung

Mô tả
4P NVMe Kit for 2U R2000, x8 Host PCIe Switch AIC, FH brackets, w/ 2U combo HSBP & cables, drive carriers Support