Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Spare Heat-Sink Options
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
1U Standard Rear heat sink Cu-Al (78mm x 108mm)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 1U Standard heat sink Cu-Al (78mm x 108mm) for the Intel® Server Board S2600WF Family