Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
(1) 4-port SATA Bridge Board

Thông tin bổ sung

Mô tả
4-port SATA Bridge Board for HNS2600BP Family
URL thông tin bổ sung