Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn tấm tản nhiệt Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q3'17
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'18
EOL thông báo
Monday, February 12, 2018
Đơn hàng cuối cùng
Friday, April 6, 2018
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Tuesday, June 5, 2018
Các hạng mục kèm theo
1U Standard Front heat sink Aluminum (78mm x 108mm)

Thông tin bổ sung

Mô tả
Spare 1U Standard front heat sink Aluminum (78mm x 108mm) for the Intel® Server Board S2600BP family