Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn mô-đun Quản lý
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
Các hạng mục kèm theo
Includes (1) Remote Management Lite Module

Thông tin bổ sung

Mô tả
Remote Management Module for upgrading to Remote KVM features. RoHS free.