Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 29, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 3, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) riser card for Intel® R1000 chassis
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, April 15, 2021

Thông tin bổ sung

Mô tả
Standard PCIe x 16 Riser card for R1000 chassis. RoHS free.