Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Nhập/Xuất
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'19
EOL thông báo
Monday, June 10, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, August 9, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Saturday, December 7, 2019
Các hạng mục kèm theo
(1) KNL fabric carrier; (1) 2 port KNL fabric carrier; (1) 2 port IFP card; (1) 2 port IFP cable; (1) sideband cable

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel® Omni-Path 2 port upgrade kit for S7200AP family only