Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® 6th-10th Gen Processor Graphics - Windows*

Intel® Graphics Driver for Windows* [15.45]

Trình điều khiển đồ họa Intel® cho Windows® 7 & 8.1 * [15.40 Thế hệ thứ 6]