Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 32-Bit cho STK1AW32SC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Cập nhật BIOS cho Que điện toán - SCCHTAX5

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho STK1A32SC, STK1AW32SC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho STK1AW32SC