Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Đồ họa bộ xử lý thế hệ thứ 6-10 của Intel® - Windows*

Trình điều khiển đồ họa ® Intel cho Windows* [15.45]