Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Bluetooth® không dây Intel® dành cho Windows 10 64 bit và Windows® 11* dành cho Bộ công cụ Intel® NUC & Máy tính mini

Cập nhật BIOS [SYSKLi35]

Công nghệ lưu trữ nhanh Intel® (RAID) cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 7 * / 8.1 * cho NUC6i3SY, NUC6i5SY

Trình® điều khiển Intel Serial IO cho NUC6i3SY, NUC6i5SY

Giao tiếp trường gần (NFC) GPIO Driver cho Windows 7 * / 8.1 * cho Intel® NUC

Giao tiếp trường gần (NFC) GPIO Driver cho Windows 10 cho NUC6i3SY®, NUC6i5SY