Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Thunderbolt™ 3 và 4 DCH Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [KYSKLi70]

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 cho Intel® NUC6i7KYK

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người dùng cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC6i7KYK

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Windows 7*/8.1* dành cho NUC6i7KYK

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows 7* cho Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver cho Windows 8.1* cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 8.1 64-bit cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows 7* 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ