Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng onboard cho các ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Hệ ® máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 62X

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo)

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) và Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) Linux* cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 62X