Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn cạc Mở rộng khe cắm Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'19
EOL thông báo
Monday, June 10, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, August 9, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Saturday, December 7, 2019
Các hạng mục kèm theo
(1) 1U PCI Express x4 riser card for Slot2, FHW1U4APRISER

Thông tin bổ sung

Mô tả
PCI Express x4 riser card for Slot2, (for use with Intel(R) Omni Path Fabric upgrade kit)