Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q2'19
EOL thông báo
Monday, June 10, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, August 9, 2019
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Saturday, December 7, 2019
Các hạng mục kèm theo
(1) Passive heat sink AXXAPHS (80mm x 100mm), single
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Sunday, November 14, 2021

Thông tin bổ sung

Mô tả
(1) Passive heat sink AXXAPHS (80mm x 100mm), single