Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Bản cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600TP cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

Trình điều khiển video onboard cho Windows* dành cho Hệ® thống và Bo mạch Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

Trình điều khiển Windows* Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe) dành cho Bo mạch và Hệ thống Máy chủ Intel dựa trên Chipset Intel® 61X

Windows* Driver for Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Integrated Controller on AHWKPTP12GBGBIT / FHWKPTPBGB24)

InfiniBand/Mellanox* Firmware and Drivers for Intel® Server Boards and Intel® Server Systems

RAID Interactive Tutorial for Intel® Rapid Storage Technology Enterprise (Intel® RSTe)

RAID Interactive Tutorial for Intel® Embedded Software RAID Technology 2 (ESRT2)