Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển mạng onboard cho các ® máy chủ Intel® hệ thống dựa trên Chipset Intel® 61X

Intel® Server Debug and Provisioning Tool (Intel® SDP Tool) cho Linux*

Tiện ích độc lập StorCLI

Intel® Server Debug and Provisioning Tool mở rộng Windows Admin Center

Trình ẩn phụ SNMP Intel® tiện ích Intel® Server Management độc lập cho Bo mạch máy chủ Intel® và hệ thống dựa trên Chipset Intel® 62X

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Linux*

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Cập nhật vi chương trình và BIOS dòng Intel® Server Board S2600CW cho Intel® One Boot Flash Update (Intel® OFU) và WinPE*

Lưu và Khôi phục Tiện ích Cấu hình Hệ thống (SYSCFG)

Tiện ích Trình xem Nhật ký Sự kiện Hệ thống (SEL)

Tiện ích Truy xuất Thông tin Hệ thống (SysInfo)

Intel® Server Chipset Driver cho Windows* dành cho ® bo mạch máy chủ Intel® dựa trên Chipset Intel® 61X

Hướng dẫn tương tác RAID cho Intel® Rapid Storage Technology nghiệp (Intel® RSTe)