Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'15
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 29, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 3, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(2) cables in the kit, 7-pin SATA to SFF-8643, 270 mm and 530 mm long

Thông tin bổ sung

Mô tả
2 cables to support connection from onboard SATA connectors to 12Gb/s backplane.