Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Cáp Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q2'16
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Tuesday, April 21, 2020
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(2) 555mm cables from 7pin SATA to miniSAS HD
Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới
Thursday, April 15, 2021

Thông tin bổ sung

Mô tả
12G SAS cable for R1304SPOSHBN/R1304SPOSHOR, from onboard SATA connectors to miniSAS HD connectors.