Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Cáp
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'15
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Monday, July 29, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Friday, July 3, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(2) cables connecting onboard SATA connector to miniSAS connectors.

Thông tin bổ sung

Mô tả
Cable kit to connect SATA connectors on S1200SP board to miniSAS connectors on backplane (upgrade P4000XXSFDR with backplane). Two cables in the kit.