Tìm các bo mạch máy tính để bàn tương thích

Tìm các bo mạch tương thích với Bộ xử lý Intel® Core™ i7-6700K trong Công cụ tương thích máy tính để bàn Intel

Tìm các bo mạch tương thích

Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 200

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® Q250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® B250 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Q270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Z270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H270 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W

Chipset máy tính để bàn Intel® dòng 100

So sánh
Tên sản phẩm
Trạng thái
Tốc độ bus
Phiên Bản PCI Express
Phiên Bản Chỉnh Sửa USB
Các tùy chọn nhúng sẵn có
TDP
Chipset Intel® Q170 Launched 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® Q150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H110 Launched 5 GT/s 2.0 3.0/2.0 6 W
Chipset Intel® B150 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® H170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W
Chipset Intel® Z170 Discontinued 8 GT/s 3.0 3.0/2.0 Không 6 W