Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Cập nhật BIOS cho Que điện toán - FCBYT10H

Trình điều khiển Bus Realtek* Bluetooth UART cho Windows® 10 dành cho STCK1A32WFC

Trình điều khiển không dây Realtek* cho Windows® 10 cho STCK1A32WFC

Trình điều khiển Bus Realtek* Bluetooth UART cho Windows 8.1* cho STCK1A32WFC