Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Integrator Toolkit

BIOS Update for Compute Stick - FCBYT10H

System-on-a-Chip (SOC) Driver Package for STCK1A32WFC

Realtek* Wireless Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC

Realtek* Bluetooth UART Bus Driver for Windows® 10 for STCK1A32WFC