Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình® điều khiển Intel Wireless Wi-Fi cho Intel® Wireless-AC 8260 Băng tần kép và Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8265

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Intel® Wireless-AC Băng tần kép 8260 và Intel® Wireless Băng tần kép-AC 8265

Intel® PROSet / Phần mềm không dây và trình điều khiển cho Windows 7 *

Intel® PROSet/Wireless Software and Drivers for Windows 8.1*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 7*

Intel® Wireless Bluetooth® dành cho Windows 8.1*