Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows® 10 64-Bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển hồng ngoại gia dụng ITE Tech* cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC

Trình điều khiển kết nối mạng Intel® Ethernet (LAN) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Cập nhật BIOS [PYBSWCEL]

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Công cụ Intel® VCUST

Intel® Trusted Execution Engine (Intel® TXE) cho NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows® 10 cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

Trình điều khiển dựa trên công nghệ Intel® Wireless cho Windows 7* cho Intel® NUC

Intel® Wireless Technology-Based Driver cho Windows 8.1* cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển cho Windows 7* 64-bit cho Intel® NUC

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 8.1 64-bit cho Intel® NUC

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ

Intel® Wireless Bluetooth® điều khiển dành cho Windows 7* cho Intel® NUC

trình điều khiển Intel® Serial IO cho Windows® 10

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software cho NUC6i3SY, NUC6i5SY, NUC5CPYH, NUC5PPYH, NUC5PGYH

Trình điều khiển GPIO giao tiếp gần (NFC) cho Windows 8.1* cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 8.1* cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

Intel® Serial IO điều khiển dành cho người Windows 8.1*

Trình điều khiển Mạng Ethernet Realtek* Gigabit cho Windows 7* cho NUC5CPYH, NUC5PPYH

Trình điều khiển Hồng ngoại Gia dụng (CIR) ITE Tech* cho Windows 7* cho Intel® NUC