Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Graphics Driver cho Windows* [15.40]

Bản beta Intel® Graphics Driver cho Windows® 10 và Windows 7*/8.1* [15.40]