Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 cho Intel NUC kế® thừa

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 10 dành cho® Intel® NUC cũ

Cập nhật chương trình cơ sở Trusted Platform Module (TPM) cho NUC5i3MY

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho Intel® NUC cũ

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC kế thừa

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Trình điều khiển GPIO Giao tiếp trường gần (NFC) cho Windows 7*/8.1*