Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Bộ Dụng Cụ Tích Hợp Intel®

Trình điều khiển Kết nối Mạng Ethernet Intel® Gigabit cho Windows® 10 dành cho Intel® NUC cũ

Công cụ Intel® VCUST

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 10® cho Intel® NUC cũ

Cập nhật chương trình cơ sở Trusted Platform Module (TPM) cho NUC5i3MY

bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® hành cho Windows 7*/8.1* dành cho Intel® NUC cũ

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Intel® NUC cũ

Động cơ Quản lý Intel® điều khiển người tiêu dùng cho NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY, NUC5i3MY

Trình điều khiển GPIO giao tiếp trường gần (NFC) cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Intel® Chipset Device Software hành cho Intel® NUC

Trình điều khiển GPIO Giao tiếp trường gần (NFC) cho Windows 7*/8.1*