Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Cập nhật BIOS [MYBDWi30]

Trình® điều khiển kết nối mạng Intel Gigabit Ethernet dành cho Windows® 10 cho Intel® NUC cũ

Intel® HD Graphics Driver dành cho Windows 10® dành cho Intel® NUC cũ

Cập nhật chương trình cơ sở mô-đun nền tảng đáng tin cậy (TPM) cho NUC5i3MY

Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 7 * / 8.1 * cho Intel® NUC cũ

Realtek * Trình điều khiển âm thanh độ nét cao cho Intel® NUC cũ

Trình® điều khiển Intel Serial IO cho NUC5i3MY, NUC5i5MY

Giao tiếp trường gần (NFC) GPIO Driver cho Windows® 10 cho Intel® NUC

Phần mềm thiết bị chipset Intel cho Intel® NUC

Giao tiếp trường gần (NFC) GPIO Driver cho Windows 7 * / 8.1 *