Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Windows 7 * / 8.1 * cho Intel® NUC cũ