Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Tấm tản nhiệt
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q4'14
Các hạng mục kèm theo
(1) passive 25.5mm heat sink

Thông tin bổ sung

Mô tả
Intel Boxed Thermal Solutions, passive 25.5mm heat sink. For use with 1U non-Intel chassis