Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Lựa chọn Dải
Tình trạng
Launched
Ngày phát hành
Q2'15
Sự ngắt quãng được mong đợi
2023
EOL thông báo
Friday, May 5, 2023
Đơn hàng cuối cùng
Friday, June 30, 2023
Các hạng mục kèm theo
(1) Rail set, screws, installation manual

Thông tin bổ sung

Mô tả
2/4U Premium quality rails with CMA support (Travel distance 800mm, adjustment within 594.8mm~813mm to fit difference depth rack)