Bộ Sưu Tập Sản Phẩm
Các lựa chọn Bo mạch Dự phòng
Tình trạng
Discontinued
Ngày phát hành
Q1'15
Sự ngắt quãng được mong đợi
Q3'20
EOL thông báo
Friday, July 19, 2019
Đơn hàng cuối cùng
Sunday, July 5, 2020
Thuộc tính biên lai cuối cùng
Monday, October 5, 2020
Các hạng mục kèm theo
(1) 12-Gb SAS bridge board with RAID 5 support

Thông tin bổ sung

Mô tả
12-Gb SAS bridge board accessory with RAID 5 for the Intel® Compute Module HNS2600KP and Intel® Compute Module HNS2600TP families