Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Intel® Network Adapter Driver for PCIe* Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Ethernet Connections Boot Utility, hình ảnh khởi động trước và trình điều khiển EFI

Intel® Ethernet Product Release Notes

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver for Intel® 10 Gigabit Ethernet Network Connections under Linux*

Intel® Network Adapter Virtual Function Driver for PCIe* 10 Gigabit Network Connections under FreeBSD*

Intel® Network Adapters Driver for PCIe* 10 Gigabit Network Connections Under FreeBSD*

Intel® Network Adapter Driver for Windows® 10

Intel® Ethernet Adapter Complete Driver Pack

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2019*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Microsoft Windows 11*

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2022*

Hướng dẫn Sử dụng Bộ điều hợp cho Bộ điều hợp Intel® Ethernet

Công cụ quản trị cho Intel® Network Adapters

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2016*

Non-Volatile Memory (NVM) Update Utility for Intel® Ethernet Network Adapter X550 Series

Trình điều khiển Bộ điều hợp Mạng Intel® cho Windows Server 2012*

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2012 R2*

Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho Windows 8.1 * - BẢN PHÁT HÀNH CUỐI CÙNG

Intel® Network Adapter Driver for Windows Server 2008 R2* - Final Release

Vô hiệu hóa khả năng giảm tải tổng kiểm tra TCP-IPv6 với bộ điều khiển Intel® 1/10 GbE

Intel® Network Adapter Driver for Windows 8* - Final Release